Grade 11 - Mathematics

කොටස් වෙළදපොළ

Download
මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය ප්‍රමේය

Download
වැල් පොළිය

Download
ප්‍රතිශත

Download
කොටස් වෙළඳපළ

Download
සූත්‍ර‍ භාවිතයෙන් වර්ගජ සමීකරණ විසදීම

Download
වර්ග පූර්ණයෙන් වර්ගජ සමීකරණ විසඳීම.

Download
විසඳුම් දී ඇති විට වර්ගජ සමීකරණය ගොඩනැගීම

Download
වර්ගජ සමීකරණ විසදීම

Download
සරළ සමීකරණ විසදීම

Download