Grade 12 - Geography

දේශගුණය පාලනය කරන සාධක

Download
ප්‍රශ්න පත්‍රය

Download
ප්‍රශ්න පත්‍ර

Download
ග්ලැසියර් ඛාදනය

Download
paper

Download
මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව

Download
කාලගුණය හා දේශගුණය

Download
සිතියමක අන්තර්ගතය

Download
සිතියමක පර්යන්ත

Download
සිතියම් - 1 කොටස

Download
ජල චක්‍රය

Download
ආසියාවේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්

Download
ග්ලැසියර භූ රූප

Download
සුළං ආශ්‍රිත භූ රූප

Download
භූ රූපික ක්‍රියාවලිය

Download
භූගත ජලය ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලිය

Download
ස්කන්ධ චලනය

Download
තරංග

Download
මහද්වීප ග්ලැසියර්

Download