Grade 13 - Dancing

රංග වින්‍යාසය හා අවකාශ භාවිතය

Download
බැලේ

Download
කථකලි

Download
දොං ජිංත ගත දොන්ත වට්ටම 04

Download
දොං ජිංත ගත දොන්ත වට්ටම 03

Download
දොං ජිංත ගත දොන්ත වට්ටම 02

Download
දොං ජිංත ගත දොන්ත වට්ටම 01

Download
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සැසි අංක 05

Download
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සැසි අංක 04

Download
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සැසි අංක 03

Download
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සැසි අංක 02

Download
ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සැසි අංක 01

Download
උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය - වලියක් මංගල්‍යය

Download
රිද්දි යාගය හෙවත් රට යකුම

Download
රංගාලෝකය

Download
දහඅට සන්නියේ සතර අභිනය භාවිතය

Download
ප්‍රාසංගික කලාව

Download
අංග රචනය

Download