Grade 6 - Sinhala

අගග්ලා කංඩෝං පුතා - 2 කොටස

Download
13 පාඩම - අගග්ල කංඩෝං පුතා

Download
11 පාඩම - ඇවිදින කොලයා

Download
12 පාඩම - ඇවිදින කොලයා

Download
කලා වැවට පින් දීලා පලයල්ලා - 2

Download
කලා වැවට පින් දීලා පලයල්ලා

Download
වාක්‍ය නිර්මාණය - 10 පාඩම

Download
9 පාඩම - 4 කොටස

Download
ක්‍රියාපද හා එහි ප්‍රභේද

Download
ක්‍රියාපද හා එහි ප්‍රභේද - 2 කොටස

Download
ක්‍රියාපද හා එහි ප්‍රභේද

Download
08 වන පාඩම - වියරණ කොටස

Download
නලපාන ජාතකය

Download
07 පාඩම- I කොටස

Download
07 පාඩම - II කොටස

Download