Grade 7 - Buddhism

හෙළ බොදු සිරිතට යොමුවෙමු

Download
12 පාඩම - සැනසුම ගෙන එන ඉවසීම

Download
ගුරු සිත සනසවා අකුරු උගනිමු කුමරු සොදවා

Download
ආදර්ශවත් නායකත්වය

Download
පන්සිල් හා එහි සමාජීය වටිනාකම

Download
ආජීව අෂ්ටමක ශීලයෙන් දිවි සරු කරගනිමු

Download
7 පාඩම - ධම්මපදයෙන් අපේ දිවියට

Download
06 පාඩම

Download
05 වන පාඩම - පැවරුම් අංක 01

Download