Grade 7 - Drama_and_Theater

2 වන පාඩම

Download
සාමූහිකව කතන්දර ගෙතීම හා ඓතිහාසික කතා කියවීම

Download
විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුළින් දකින වේදිකා නාට්‍ය

Download
වේෂ භූෂණ නිර්මාණ

Download
ළමා නාට්‍ය හදුනා ගනිමු

Download