Grade 8 - Buddhism

දුක දැන හැදින නුවණින් ගත කරමු දිවිය දැහැමින්

Download
12 පාඩම - එකමුතුව දිවි ගෙවමු

Download
උපාය කුසලතාවයෙන් යුතු වෙමු

Download
උගනිමු අඹු සැමි හිත මිතුරු යුතුකම්

Download
9 පාඩම - ශීල ශික්ෂාවේ ඉදිරි පියවර

Download
08 පාඩම

Download
06 පාඩම - පැවරුම අංක 02

Download
07 පාඩම - පැවරුම අංක 01

Download