Grade 8 - Science

මානව බහිස්‍රාවී ඉන්ද්‍රිය හා බහිස්‍රාවී ළුල

Download
ස්කන්ධ සංස්ථිති නියමය - mp4

Download
පදාර්ථයේ විපර්යාස

Download
ධාරා විද්‍යුතය පිළිබඳ මිනුම්

Download
Unit 06

Download
රසායනික විපර්යාස (.mp4)

Download
රසායනික විපර්යාස - 2 (.mp4)

Download
රසායනික විපර්යාස - 3 (.mp4)

Download
06 පාඩම - ඵලදායී ලෙස චුම්භක භාවිතා කිරීම

Download