Grade 9 - Science

කෘතිම පරිසරය හා හරිත සංකල්පය

Download
ජෛව විවිධත්වය

Download
ඝනත්වය

Download
පෘථිවියේ සම්භවය - 2 කොටස (mp4)

Download
පෘථිවියේ සම්භවය - 1 කොටස (mp4)

Download
Plant Growth Substances

Download
Plant Growth Substances

Download
10 පාඩම - විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

Download
සතුන්ගේ චලනය හා සන්ධාරණය

Download
The structure-function relationships related to the human circulatory system.

Download
මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය

Download
ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය

Download
මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය

Download